شنبه 2 بهمن 1395


1- پاسخ استعلام جهت ترهين بانکها/موسسات مالي و اعتباري مورد تائيد مي باشد و از نظر انتقال فاقد ارزش است.

2- کليه مفاد جدول مشخصات ساختمان بر اساس آخرين گواهي درج ميگردد و اين استعلام بر اساس خود اظهاري مالک مبني بر عدم تغيير وضعيت ملک از تاريخ آخرين گواهي صادر گرديده و در صورت مغايرت وضع موجود با مفاد استعلام ، مالکين موظف به مراجعه به يکي از دفاتر مهندسي مجاز براي دريافت گواهي عدم خلاف ميباشد.

3- مقادير طرح تفصيلي مصوب و نوع کاربري و تراکم مصوب بر اساس آخرين طرح مصوب ملاک عمل در زمان صدور استعلام ميباشد.

4- شرایط گرفتن استعلام الکترونیک , داشتن گواهی بعد از ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ با یکی از عنوان درخواست های زیر است

1-4 گروه پایانکار : پایانکار بهره برداری - پایانکار تفکیک آپارتمان

2-4 گروه عدم خلاف : عدم خلاف ساختمان - گواهی انتقال آپارتمان / تجاری - گواهی مفاصاحساب - گواهی انتقال - بهره برداری موقت - گواهی عدم خلاف - گواهی انتقال صنفی

ثبت درخواست استعلام الکترونیک
  • کاربر گرامی برای ثبت درخواست ابتدا باید وارد سیستم شوید ورود شهروندان

جهت استفاده از سایت از مرورگرهای IE10 به بالا ،Chrome،Firefox استفاده نمائید