اعلام مقدار در مسیر

جهت دسترسی و مشاهده آخرین ضوابط ساخت و ساز ملک بر اساس طرح های تفصیلی ملاک عمل در شهرداری , موقعیت ملک مورد نظر را بر روی نقشه انتخاب کرده و یا کلاسه ملک (کد نوسازی) را وارد نموده و سپس بر روی کلید جستجو کلیک نمایید
کدنوسازی
اعلام مقدار در مسیر
مساحت طبق سند:
مساحت طبق نقشه :
مقدار در مسیر طبق نقشه :
میزان باقیمانده طبق نقشه:

جهت نام معبر عرض معبر ابعاد طبق سند ابعاد طبق نقشه
نقشه