سوابق پرداخت نوسازی

کدنوسازی

شهروند محترم درصورت بروز هر گرونه مشکل و یا سئوال در رابطه با عوارض نوسازی با شماره 31291530 تماس حاصل فرمائید. ساعات کاری جهت پاسخگویی همه روزه به جز پنجشنبه ها 7:30 تا 14:30

سوابق پرداختی نوسازی
 
شماره فیش تاریخ تایید بانک از تاریخ تا تاریخ مهلت پرداخت مبلغ تاریخ پرداخت نوع صدور فیش وضعیت تایید
نقشه