سه شنبه 28 دی 1395

پیگیری درخواست

جهت اطلاع از آخرین وضعیت درخواست های ثبت شده کد نوسازی ملک مورد نظر را وارد کرده و سپس جستجو نمایید.


شماره درخواست نوع درخواست مرحله پاسخگو تاریخ درخواست