سه شنبه 28 دی 1395

استعلام پروانه , پایانکار , گواهی عدم خلاف و پاسخ استعلام


در صورتی که شماره الکترونیکی پرونده را در اختیار دارید در قسمت بالایی سایت آن را وارد کرده و تصویر گواهی مورد نظر مشاهده نمایید

و اگر شماره درخواست مربوطه را در اختیار دارید در قسمت دوم فرم آن را وارد نمایید و در صورت وجود اطلاعات , میتوانید تصویر اسناد را مشاهده نمایید

نمایش گواهی صادر شده بر اساس شماره الکترونیکی
شماره الکترونیکی : - - - -

نمایش گواهی صادر شده بر اساس شماره درخواست
:کد نوسازی
شماره درخواست :